Silicamed Zwroty Fossil Shell Flour © KON SKLEP AGRO KONTAKT

Zwrot produktów

W terminie jednego miesiąca po otrzymaniu paczki z zamówionymi produktami można odesłać produkty i otrzymać zwrot ich ceny, bądź też dokonać wymiany produktów. Aby zachować wyznaczony termin zwrotu wystarczy odesłać produkty w odpowiednim czasie. Koszty odesłania produktów ponosicie Państwo.

Aby przyspieszyć procedurę zwrotów, prosimy o wysłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu. Proszę także załączyć do odsyłanego towaru dokument, który znajduje się w przysłanej do Państwa paczce oraz podać w odpowiednim miejscu przyczynę odesłania. Proszę wykorzystać do odesłania paczki załączone do niej odpowiednie naklejki zwrotne. Jeśli zabraknie Państwu naklejek zwrotnych, prosimy o odesłanie produktów na następujący adres:

Perma-Guard Europe Sollaris Sp. z o. o
ul. Górna 22, 05-400 Otwock

Ponadto prosimy o zachowanie dowodu odesłania paczki na wypadek ewentualnych pytań z naszej strony. Po otrzymaniu paczki ze zwrotem należność za zwrócone produkty zostanie dopisana do Państwa konta.

 

Prosimy o Państwa zrozumienie, w przypadku uszkodzenia produktów spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem bądź złym opakowaniem będziemy zmuszeni ubiegać się o rekompensatę. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeśli uszkodzenie produktu spowodowane zostało wyłącznie czynnościami zmierzającymi do sprawdzenia jego działania – tak, jak miałoby to miejsce w sklepie.

W razie pytań dotyczących prawa do zwrotu towaru prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.