Silicamed Krzem
w ogrodzie
Okrzemki w ogrodzie Amorficzna ziemia okrzemkowa ma szerokie zastosowanie w przydomowych ogródkach. Skutecznie ochroni i wzmocni twoje rośliny.
KON SKLEP AGRO KONTAKT

Wsparcie i ochrona roślin ogrodowych

Krzem organiczny najwyższej jakości pochodzący z najczystszych źródeł.
Zabezpieczenie przed suszą i przymrozkami

ZumSil to opatentowany stymulator wzrostu zawierający kwas ortokrzemowy pozyskiwany z amorficznej ziemi okrzemkowej.
Stymuluje i poprawia wzrost roślin ogrodowych

Krzem (monomery i dimery kwasu ortokrzemowego) jest szybko pobierany zarówno przez liście, jaki i korzenie rośliny.
Ogranicza działalność szkodników i grzybów

Pozytywny wpływ na roślinę w warunkach stresu biotycznego tj.: presji chorób i szkodników. 
SKUTECZNY KRZEM
Linia Garden
Wzmacnia rośliny zwiększając pobieranie składników pokarmowych, stymuluje wzrost roślin oraz pozytywnie wpływa na ich wygląd i kwitnienie,
WZMOCNIENIE ROŚLIN I KWIATÓW
Linia Garden
Wpływa na wzrost wartości biologicznej warzyw i owoców oraz kwiatów (efekt wzmocnienia roślin, które wytwarzają więcej związków bioaktywnych),
NATURALNY NAWÓZ EKO
Linia GARDEN
Skutecznie ogranicza konieczność stosowania preparatów chemicznych

ZUMSIL

Linia Garden

ZumSil przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach roślin na wszystkie rodzaje gleb. Polecany jest szczególnie w warunkach stresu abiotycznego, tj. niedoboru wody, niedoboru fosforu w glebie, zasolenia gleby oraz zbyt niskich lub wysokich temperatur powietrza w okresie wzrostu roślin. Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje także w warunkach stresu biotycznego tj.: presji chorób i szkodników. Stosowanie ZumSilu poprawia kondycję i wygląd wszystkich roślin oraz jakość warzyw i owoców.

ADESIL

Linia Garden

AdeSil przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach roślin na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu, ładniejsze krzewienie się i kwitnienie roślin, a w przypadku upraw warzywnych i owocowych – zwiększa dodatkowo jakość plonów. Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie przy niedoborze wody, silnym zakwaszenia gleby, silnym nasłonecznieniu, czy przy presji chorób i szkodników.

FUNGIZUM

Linia Garden

Zaleca się stosowanie FungiZumu we wszystkich uprawach roślinnych narażonych na działanie chorób grzybowych, szczególnie tych atakujących system korzeniowy roślin uprawnych. Zawarte w preparacie bakterie mają zdolność rozkładu komórek organizmów patogennych. Jest to szczególnie pożądana cecha w przypadku roślin wrażliwych na działanie chorób odglebowych.

FungiZum jest pomocny również w zakresie ograniczania porażenia zielonych częściach roślin, jak również owoców. Warto jednak mieć na uwadze stosowanie preparatu w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, najlepiej w pochmurne dni. Preparat jest bardzo pomocny w  zakresie przeciwdziałania rozwojowi takich grzybów, jak mączniaki, parchy, czy szara pleśń.

HOLSIL COMPLEX

Linia Garden

Zestaw trzech preparatów biologicznych stworzony z myślą o pasjonatach ekologicznych rozwiązań. W jego skład wchodzą ZumSil – krzemowy biostymulator, FungiZum – bakterie symbiotyczne oraz CARBOHUMIC KONCENTRAT – wysokoskoncentrowany ekstrakt humusowy.

FUNGIZUM COMPLEX

Linia Garden

FungiZum zapewnia maksymalną skuteczność symbiotycznych dla roślin bakterii Paenibacullus polymyxa DCF B/00052, które dbają o zabezpieczenie systemu korzeniowego przed organizmami chorobotwórczymi. Zestaw ten zapewnia roślinie wsparcie z zewnątrz i od wewnątrz. Biostymulator wzrostu ZumSil będący składnikiem FungiZumu Complex gwarantuje szybszy i silniejszy wzrost systemu korzeniowego roślin, a co za tym idzie zwiększa pobieranie składników pokarmowych. Na szczególną uwagę zasługuje podwójne działanie obu preparatów w zakresie pobierania składników pokarmowych, które korzystając z różnych mechanizmów zwiększają znacznie pobierania azotu, fosforu i potasu.

ADESIL + NEWCOAL

Linia Garden

NEWCOAL to produkt powstały z węgla brunatnego. Przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleby ( szczególnie gleb lekkich, słabo próchniczych ), ściółkowania polowych upraw ogrodniczych ( ochrona przed wysychaniem, przemarzaniem, erozją i porastaniem chwastów ), do stosowania jako komponent podłoży ogrodniczych oraz do  rekultywacji gruntów zdegradowanych. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin ( pH 4,5-6 ) . NEWCOAL pozwala na uzyskanie odpowiednich warunków wodno- powietrznych.

Węgiel brunatny jako bogate źródło leonardytów – substancji humusowych       ( kwasy humusowe, huminowe oraz ich sole ), węgla organicznego, aktywnego, odgrywa istotą rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywaniu roślin w związki mineralne pochodzenia organicznego. Korzystnie wpływa na poprawę właściwości fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych gleb. Wymieszany z podłożem pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie.

FLORAHUMUS

Linia Garden

FLORAHUMUS jest nowoczesnym stymulatorem wzrostu na bazie kwasów humusowych. Wspomaga rozwój i plonowanie roślin, buduje silniejszy system korzeniowy, zwiększa ilość chlorofilu w liściach, wzbogaca glebę w próchnicę. Może być stosowany w uprawach ekologicznych.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy glebowej. Zawierają duże ilości węgla, mają kolor od ciemnobrązowego po czarny i bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niezależne badania potwierdziły, że FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na dłuższe zatrzymywanie wody w glebie, rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa ilość chlorofilu w liściach. FLORAHUMUS polepsza ogólną kondycję rośliny i gleby. Jego działanie w praktyce przekłada się na zdrowsze, silniejsze rośliny oraz lepsze zbiory.

PODCAST ZDROWIE, NATURA I KRZEM

Zastosowanie okrzemek w ogrodzie

PGSilica - Okrzemki spożywcze, kosmetyczne, krzem suplementacja

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące zastosowania naszych produktów zapraszamy do naszych kanałów informacyjnych.