Adesil + Newcoal

27

CZYM JEST NEWCOAL?

NEWCOAL to produkt powstały z węgla brunatnego. Przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleby ( szczególnie gleb lekkich, słabo próchniczych ), ściółkowania polowych upraw ogrodniczych ( ochrona przed wysychaniem, przemarzaniem, erozją i porastaniem chwastów ), do stosowania jako komponent podłoży ogrodniczych oraz do  rekultywacji gruntów zdegradowanych. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin ( pH 4,5-6 ) . NEWCOAL pozwala na uzyskanie odpowiednich warunków wodno- powietrznych.

Węgiel brunatny jako bogate źródło leonardytów – substancji humusowych       ( kwasy humusowe, huminowe oraz ich sole ), węgla organicznego, aktywnego, odgrywa istotą rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywaniu roślin w związki mineralne pochodzenia organicznego. Korzystnie wpływa na poprawę właściwości fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych gleb. Wymieszany z podłożem pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie.

ILOŚĆ: