FungiZum Complex

79

Fungizum complex, to unikatowy zestaw dwóch preparatów organicznych zapewniających wzmocnienie roślin oraz ich wielostopniowe zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi, w tym: mączniaki, parchy, szara pleśń, a nawet kiła kapusty. Fungizum complex można stosować również w rolnictwie ekologicznym.

Fungizum zapewnia maksymalną skuteczność symbiotycznych dla roślin bakterii paenibacullus polymyxa dcf b/00052, które dbają o zabezpieczenie systemu korzeniowego przed organizmami chorobotwórczymi. Zestaw ten zapewnia roślinie wsparcie z zewnątrz i od wewnątrz. Biostymulator wzrostu zumsil będący składnikiem fungizumu complex gwarantuje szybszy i silniejszy wzrost systemu korzeniowego roślin, a co za tym idzie zwiększa pobieranie składników pokarmowych. Na szczególną uwagę zasługuje podwójne działanie obu preparatów w zakresie pobierania składników pokarmowych, które korzystając z różnych mechanizmów zwiększają znacznie pobierania azotu, fosforu i potasu.

ILOŚĆ: