PGSilica / Naturalne wspomaganie

Adesil + Newcoal

27

CZYM JEST NEWCOAL?

NEWCOAL to produkt powstały z węgla brunatnego. Przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleby ( szczególnie gleb lekkich, słabo próchniczych ), ściółkowania polowych upraw ogrodniczych ( ochrona przed wysychaniem, przemarzaniem, erozją i porastaniem chwastów ), do stosowania jako komponent podłoży ogrodniczych oraz do  rekultywacji gruntów zdegradowanych. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin ( pH 4,5-6 ) . NEWCOAL pozwala na uzyskanie odpowiednich warunków wodno- powietrznych.

Węgiel brunatny jako bogate źródło leonardytów – substancji humusowych       ( kwasy humusowe, huminowe oraz ich sole ), węgla organicznego, aktywnego, odgrywa istotą rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywaniu roślin w związki mineralne pochodzenia organicznego. Korzystnie wpływa na poprawę właściwości fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych gleb. Wymieszany z podłożem pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie.

ILOŚĆ:

Stosowanie

Obecnie węgiel brunatny przeżywa prawdziwy renesans w kontekście użyźniania gleb i sporządzania oryginalnych substratów. Jest uniwersalny w zastosowaniu ze względu na skondensowaną materię organiczną, sypką formę o pożądanej frakcji, sterylność, porowatość i trwałość struktury mikrobiologicznej. AdeSil dodatkowo poszerza możliwości tego produktu, tworząc wyjątkowy na rynku zestaw (więcej o AdeSilu w zakładce AdeSil).

NEWCOAL z AdeSilem można zastosować jako komponent substratu w dodatku np. z perlitem, torfem, kokosem, a nawet z piaskiem. Węgiel brunatny zdobywa coraz większe uznanie i jest docenianym ekologicznym podłożem biodegradowalnym o właściwościach nawozu organicznego. Rozdrobniony w postaci granulatu doskonale użyźnia środowisko korzeniowe, a dzięki luźnej strukturze i porowatej budowie umożliwia korzeniom pełną penetrację przestrzeni życiowej i dostępność tlenu z powietrza. Dodatek AdeSilu nie zmienia jego właściwości, ale poszerza funkcjonalność o opisane powyżej właściwości AdeSilu.

Rośliny sadownicze:
– przed założeniem sadu/plantacji: równomiernie rozsypać na powierzchnię gleby od 30 do 40 litrów na m2
– w sadzie/na plantacji: wczesną wiosną rozsypać równomiernie na powierzchnię gleby  wzdłuż rzędów lub wokół roślin w ilości około 60 litrów na m2 ( dla kwaśnolubnych ) lub 30 litrów na m2 ( dla pozostałych roślin sadowniczych)

Rośliny warzywne:
Środek stosować od wiosny do jesieni w czasie przygotowania gleby pod uprawę warzyw. Rozsypać równomiernie rozsypać w ilości 20 litrów na m2 i wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm. W tak przygotowaną glebę wysiać nasiona lub wysadzić rozsadę.

Rośliny ozdobne:
– poprawa struktury gleby: w okresie wiosna-jesień w czasie przygotowania gleby pod nowe nasadzenia równomiernie rozsypać i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby do głębokości 15-20 cm.


DLACZEGO WĘGIEL BRUNATNY Z KRZEMEM?

Węgiel brunatny wpływa korzystnie na wzrost, rozwój, plonowanie i stan zdrowotny roślin uprawnych. Co więcej, ma pośredni i bezpośredni wpływ na środowisko glebowe i zachodzące w nim życie biologiczne. Podnosi jakość gleb. Dlatego w dobie znacznego pogarszania się ich jakości i coraz niższej żyzności, wykorzystanie potencjału węgla brunatnego, jako „surowca nawozowego”, staje coraz ważniejsze. Ponadto, węgiel brunatny może być z powodzeniem stosowany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi np. na terenach miejskich, a poprawienie właściwości tych gleb stwarzałoby nowe możliwości obsadzania zielenią miejską.

Szczególnie duży potencjał w tym zakresie oferuje połączenie NEWCOAL z AdeSilem w odpowiednich proporcjach. AdeSil to moc krzemu z amorficznych okrzemek.


Korzyści

 • Węgiel brunatny wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%, a w połączeniu z AdeSilem nawet 30%).
 • Optymalizuje odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na nawozy mineralne nawet o 30%
 • Podłoże może być ponownie wykorzystane w innych uprawach i nie stanowi problemu np. po zakończonej uprawie szklarniowej.
 • Kwasy huminowe oraz węgiel organiczny zawarte w podłożu ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych (szczególnie polecamy stosować zraz z FungiZumem).
 • Porowata struktura węgla brunatnego, która umożliwia redukcję zużycia wody.
 • Węgiel brunatny wpływa korzystnie na smak, trwałość i strukturę produktów rolnych.
 • Jedyne podłoże aktywowane kwasami humusowymi i huminowymi otrzymywanymi z leonardytów.
 • Dodatek AdeSilu sprawia, że jeszcze bardziej podnosi odporność na stresy środowiskowe jak warunki termiczne, czy presja patogenów.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA – JAKO ŚRODKA WSPOMAGAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEB

 • Wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin.
 • Bogaty w makro- i mikroelementy, takie jak: wapń, magnez, żelazo, siarka, cynk, miedź, mangan, molibden i bor itd.
 • Zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny, tj. makro- i mikroelementów (zwłaszcza potasu, miedzi, manganu, żelaza, sodu).
 • Zawiera substancję organiczną ulegającą powolnej mineralizacji.
 • Ogranicza negatywne skutki wapnowania na glebach zawierających metale ciężkie, oraz ogranicza ich pobieranie z gleby.
 • Ułatwia odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych.
 • Umożliwia redukcję zużycia wody z uwagi na jej magazynowanie (z roku na rok przybiera na znaczeniu).
 • Skutecznie podnosi jakość gleb, szczególnie piaszczystych, silnie zakwaszonych oraz zawierające składniki toksyczne.
 • Dzięki właściwościom buforowym, węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby. Utrzymuje jej wysokie pH.
 • Wyraźna synergia NEWCOAL i AdeSilu tworzy niepowtarzalny zestaw, całkowicie naturalnego i trwałego wsparcia roślin i środowiska glebowego, przekładając się na wymierne korzyści rolnicze.

Ze względu na powolną mineralizację substancji organicznej z węgla brunatnego, pole jednokrotnie nawożone nawozem z węgla brunatnego nie musi być zasilane nawozem organicznym nawet przez kilkanaście najbliższych lat. Szczególnie polecany do stosowania z AdeSilem oraz FungiZumem.


Zalety

 • długoterminowe działanie krzemu
 • podniesienie aktywności mikrobiologicznej oraz biochemicznej gleby
 • lepszy pobranie i wykorzystanie stosowanych nawozów
 • niższe koszty nawożenia
 • mechaniczne zwalczanie szkodników
 • mniejsze zużycie środków ochrony roślin
 • niższe koszty ochrony
 • brak pozostałości
 • szybszy rozkład pozostałości po środkach ochrony roślin
 • blokowanie metali ciężkich w glebie
 • wsparcie rośliny z zewnątrz i od wewnątrz
all